FAQs Complain Problems

वडा नं. ४

समावेस गा.वि.स. : मुदी (१-९)

जनसंख्या : २५०३

सम्पर्क :

क्र.सं. नाम पद मोबाइल नं.
श्री याम बहादुर घर्ति  वडा अध्यक्ष ९८६६०२७३८७
श्री सन्ता गर्बुजा वडा सदस्य ९८४६४४७६५४
श्री सिता देवि कामि वडा सदस्य ९८६०६१२८२२
श्री हरि प्रसाद तिलिजा वडा सदस्य ९८६०८७०९२६
श्री रिम रोका मगर वडा सदस्य ९८६४४८७३७७
श्री तिलक शंकर पौडेल वडा सचिव ९८५७६४८५३१

 

Population: 
२५०३
Ward Contact Number: 
९८६६०२७३८७

जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष

वडा सदस्य

वडा सदस्य

वडा सदस्य

वडा सदस्य