FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मैजुदा सूचिमा दर्ताको निवेदन ढाँचा ८०/८१ 08/24/2023 - 12:54 PDF icon अन्य विविध पत्र.docx2 (Recovered).pdf
सञ्चयकोषको विशेष सापटीको आवेदन फारम ७८/७९ 04/17/2022 - 13:13 PDF icon सञ्चयकोषको विशेष सापटीको आवेदन फारम.pdf
करार फारम ७८/७९ 08/11/2021 - 12:57 PDF icon करार फारम.pdf
जेष्ठ नागरिक परिचय-पत्र पाउँ भनि दिने निवेदन ७५/७६ 04/08/2019 - 10:43 PDF icon जेष्ठ नागरिक परिचयपत्रकालागि दिने निवेदन.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र पाउँ भनि दिने निवेदन ७५/७६ 04/08/2019 - 10:40 PDF icon अपाङ्गता परिचयपत्रकालागि दिने निवेदन.pdf
बेरोजगार दर्ताका लागि दिने निवेदन ७५/७६ 04/08/2019 - 10:33 PDF icon बेरोजगार दर्ताकालागि दिने निवेदन.pdf
सामुदायिक झोलुङ्गे पुल सम्बन्धी कार्यको लागि गै.स.सं.को प्रस्ताव फारम ७५/७६ 01/31/2019 - 10:53 PDF icon सामुदायिक झोलुङ्गे पुल सम्बन्धी कार्यको लागि गै.स.सं.को प्रस्ताव फारम.pdf
बैंक खाता संचालन सम्बन्धी सिफारिस (योजनाहरुको लागि) ७५/७६ 01/24/2019 - 12:53 PDF icon बैंक खाता संचालन सम्बन्धमा (योजनाहरु).pdf
करारको लागि दरखास्त फाराम ७५/७६ 11/29/2018 - 13:23 PDF icon करार फारम.pdf