FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०७८ साल श्रावण २१ को कार्यपालिकाको निर्णयहरु

७८/७९ 05/23/2023 - 11:25 PDF icon २०७८ साल श्रावण २१.pdf

मिति २०७८ साल वैशाख ५ को कार्यपालिकाको निर्णयहरु

७७/७८ 05/23/2023 - 11:24 PDF icon २०७८ साल वैसाख ५.pdf

मिति २०७८ साल मंसिर २५ को कार्यपालिकाको निर्णयहरु

७८/७९ 05/23/2023 - 11:22 PDF icon २०७८ साल मंसिर २५.pdf

मिति २०७८ साल मंसिर ४ को कार्यपालिकाको निर्णयहरु

७८/७९ 05/23/2023 - 11:19 PDF icon २०७८ साल मंसिर ४.pdf

मिति २०७८ साल भाद्र ४ को कार्यपालिकाको निर्णयहरु

७८/७९ 05/23/2023 - 11:18 PDF icon २०७८ साल भाद्र ४.pdf

मिति २०७८ साल फागुन ४ को कार्यपालिकाको निर्णयहरु

७८/७९ 05/23/2023 - 11:17 PDF icon २०७८ साल फागुन ४.pdf

मिति २०७८ साल पौष १८ को कार्यपालिकाको निर्णयहरु

७८/७९ 05/23/2023 - 11:16 PDF icon २०७८ साल पौष १८.pdf

मिति २०७८ साल पौष ५ को कार्यपालिकाको निर्णयहरु

७८/७९ 05/23/2023 - 11:14 PDF icon २०७८ साल पौष ५ .pdf

मिति २०७८ साल जेठ २२ को कार्यपालिकाको निर्णयहरु

७७/७८ 05/23/2023 - 11:13 PDF icon २०७८ साल जेठ २२.pdf

मिति २०७८ साल चैत्र १४ को कार्यपालिकाको निर्णयहरु

७८/७९ 05/23/2023 - 11:11 PDF icon २०७८ साल चैत्र १४.pdf

Pages