FAQs Complain Problems

स्थानीय तह २०७९ को नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु

Read More

स्थानिय तह २०७९ बाट नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको सपथग्रहण

Read More

स्थानियतह २०७९ बाट नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु

Read More

सूचना तथा समाचार

जन प्रतिनिधि

कर्मचारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
9857675987
रोजगार संयोजक
९८५१२४३९८६
सूचना अधिकारी
9847723654
सव इन्जिनियर
9847650437

धवलागिरी गाउँपालिकाको फेसबुक गुरुप

सेवाहरु

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- ७ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- गाउँपालिकाको कार्यालय
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- गाउँसभाको निर्णयानुसार
आवश्यक कागजातहरुः-
  1. निवेदन पत्र
  2. निवेदकको नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रमाणित प्रितलिपि
  3. जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि
  4. नक्सा पास प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
  5. ब्लुप्रिन्ट नक्सा
  6. चालु आ.व. सम्मको मालपोत/घर जग्गा कर/एकीकृत कर तिरेको रसिद
सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारीः- गाउँपालिका/वडा कार्यालय
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँपालिका/वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- प्रति पाना रु. ५
आवश्यक कागजातहरुः-
  1. व्यहोरा खुलेको सम्बन्धित व्यक्ति/निकायको निवेदन
  2. नागरिकता/परिचय पत्रको प्रतिलिपि
सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु. २००
आवश्यक कागजातहरुः-

सक्कल नक्कल दुबै एकसाथ पेश गर्नु पर्ने

जानकारी